Walne zebranie członków klubu 2016

Zebranie członków Piotrkowskiego Klubu Biegacza ENDORFINA odbędzie się w piątek 05.02.2016r. w Księgarni na Rogu o godzinie 18:00. Zapraszamy przynależących, koleżanki i kolegów, jak i osoby z zewnątrz, nie będące członkami, którym sprawy związane z popularyzacją biegania w naszym mieście nie są obojętne. Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
3. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.
4. Dyskusja, uwagi i wnioski do przedstawionego sprawozdania.
5. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
6. Przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności PKB Endorfiny oraz programu działań przewidzianych do realizacji w 2016 roku.
7. Dyskusja, wolne wnioski, propozycje uchwał.
8. Podjęcie uchwał.
9. Zamknięcie zebrania.

Drugi termin ustalony został na godzinę 18:15 w dniu 05.02.2016r. w Księgarni na Rogu.

Leave a Comment