Zmiany w Zarządzie Endorfiny

W zeszłym miesiącu odbyło się spotkanie członków Endorfiny, na którym poruszyliśmy kilka istotnych kwestii naszego klubu. Rozmawialiśmy m.in. o organizacji treningów, składkach członkowskich i wielu innych sprawach związanych z bieganiem. Powołaliśmy do życia 3 sekcje o których niebawem napiszemy. Dokonaliśmy również wyboru nowych członków Zarządu. W wyniku głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków Piotrkowskiego Klubu Biegacza ENDORFINA funkcję Członka Zarządu obiął Jacek Janus, natomiast Sekretarzem Zarządu został Grzegorz Wiktorowicz. Gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji swoich biegowych pasji. Aktualny skład zarządu dostępny jest pod adresem http://www.klubendorfina.pl/o-klubie/zarzad/.

Leave a Comment